TEKLİF İSTE


İş Başvuru FormuKariyer


 • Tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri mesleki ortam ve koşulları sağlamak.
 • Çalışanlarımızın karşılıklı saygı, güven, anlayış içerisinde çalışmalarını sağlamak
 • Çalışanların kendisini geliştirmesini ve ilerlemesini teşvik etmek.
 • Personelin performansını objektif kriterlerle değerlendirerek başarıyı teşvik etmek ve başarı gösteren çalışanları ödüllendiren bir ortam yaratmak.
 • Piyasa koşullarına uygun ücret ve diğer ek olanakları sunmak.
 • Çalışanlarımızın insani değerlerine saygılı olmak
 • Etkin eğitim programları ile çalışanların gelişimine olanak sağlamak
 • İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak
 • Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve bu sistemleri yürütmek
 • Gelişerek değişimde ortak kültür oluşturmak
 • Sosyal etkinliklerle aidiyet, birlik ve beraberlik sağlamak

Yıllık bütçe planı doğrultusunda açık pozisyonlara İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün koordinasyonu tarafından istihdam sağlanır. Açık pozisyonlar için öncelikli olarak aday araştırılmasının şirket içerisinden yapılması esastır. İşe alım süreci minimum 2 aşamalı mülakat yöntemi ile gerçekleştirilmekle birlikte belirli pozisyonlar için assesment uygulamaları devreye alınır.