EFM, Türkiye’ de ilk olarak, LEED, BREEAM ve DGNB gibi çevre dostu yeşil sertifikalara sahip tesislerde sürdürülebilir yeşil dostu standartların uygulandığı “Yeşil Tesis Yönetim“ hizmetini sunmaktadır.

Süzer Grubunun değer ve ilkeleri ışığında dünya standartlarında Tesis, Proje ve Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri sunan EFM üstün nitelikli bir hizmet yapısı inşa ederek müşterilerine değer katan çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Yeşil Bina ya da Yeşil Tesis, İklim verilerine ve bulunduğu yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, inşasında insan sağlığına zarar vermeyen, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı, ekosistemlere duyarlı yapılardır.

TÜKETİM

 • Binaların çevre üzerindeki etkileri çok büyüktür. Tüm dünyadaki yapılar; 
 • Ülkesel elektrik tüketiminin %70’ini,
 • Ülkesel çöp tüketiminin %65‘ini,
 • Ülkesel bazda sera gazı salınımın %30’unu yapmaktadır.
 • Ülkesel bazda su kaynaklarının %12‘sini binalar tüketmektedir.
 • Tüm bu kriterlere baktığımızda çevrenin korunmasının anahtarıdır.

TASARRUF

Çevre dostu yeşil sertifikalara sahip tesislerin sürdürülebilir yeşil dostu standartların uygulandığı kullanım sürecinde;

 • %24-50 enerji tasarrufu,
 • %20-40 su tasarrufu,
 • %10 bakım tasarrufu,
 • Toplam işletme giderlerinde %20-30‘lara varan tasarruf sağlanabilmektedir.

Yeşil Bina uygulamalarının temel amacı, yeni oluşturulan ya da mevcut binalardaki enerji tüketim miktarında tasarruf sağlayarak, tüm dünyada artış gösteren enerji tüketiminin artmasının önüne geçmektir.

Yeşil binaların oluşturulması ve işletmeye alınması ile birlikte, bu binaların Yeşil Bina kavramına uygun olarak yönetimi de gündeme gelmektedir.

EFM, yeşil bina sertifikalarına sahip tesislerde sunduğu “Yeşil Tesis Yönetim“ hizmetleriyle, sertifikaların sürekliliğini sağlayarak DOĞA DOSTU TESİSLER oluşturuyor.

“Yeşil Tesis Yönetim “ Hizmet Prensipleri:

 • Yeşil bina sertifikasına uygun ve bu amaç için üretilmiş malzeme kullanılması
 • Geri dönüşümü teşvik eden ve geri dönüşüme fırsat veren modeller geliştirilmesi
 • Yeşil bina sertifikasına uygun aydınlatma ve ses sistemi materyallerinin tercih edilmesi
 • Enerji verimliliği ve enerji tasarrufunu teşvik eden projeler geliştirilmesi
 • Suda çözünen kimyasal maddeler kullanılması
 • Doğada çözünebilen çöp poşetleri kullanılması
 • Geri dönüşümlü ürünlerden üretilmiş tuvalet kâğıdı ve el kurulama havlusu kullanılması
 • Su tüketimini en aza indiren kimyasal maddeler kullanılması
 • Tüketilen suyun tekrar kullanılabilirliğini sağlayan teknik sistemlerin oluşturulması
 • Güneş Enerjisi’nin binalarda kullanılmasını sağlayacak sistemler oluşturulması
 • İzolasyon sistemleri sayesinde ısıtma ve soğutmada enerji tasarrufu sağlanması
 • Ortam hava kalitesinin artırılmasını sağlayacak tedbirler alınması.